český divadelník, kulturní publicista a redaktor, recitátor, herec, moderátor a vysokoškolský pedagog
 


 

Odkaz na Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze

------------------------ Seminář Tvůrčího čtení poezie – PhDr. Miroslav Kovářík
BÁSEŇ JE DAR!

Smyslem seminárního seznámení s vymezenými tématickými okruhy je především zdůraznění inspirativní role poezie jako zvláštního způsobu vnímání světa, estetické transformace reality, jednoty imaginativní, jazykové i kompoziční výpovědi. Na příkladech vybraných poetik lze demonstrovat i vývoj české poezie posledního století včetně nástupů jednotlivých generačních vln od 60.let po dnešek. V seminárním kurzu bude věnována pozornost současné mladé básnické produkci.
Tématické okruhy:
· Interpretace poezie jako pojem / četba textu, , excerpce básnického jazyka jako šifrování kódů imaginativní korelace / · Intertextualita a kontextualita básnického textu · Velké básnické revoluce – surrealisté a beatnici · Inspirativní poetiky 40.-90. let v české poezii /V. Holan, J. Orten, I. Blatný,
J. Kainar, Zb. Havlíček, I. Diviš, V. Hrabě aj/ · Pojem „mladá poezie“ v literárně historickém kontextu 60.-90.let 20.století, současná nejmladší básnická generace
Podmínky atestace:Aktivní účast v semináři, kritické zhodnocení vybraného básnického textu formou písemné recenze.
Doporučené pramenná literatura :
Vl.Křivánek : Kolik příležitostí má báseň, Host 2007 Almanachy: Zelené peří / MF 1987/ , Pegasovo poučení / Paseka 2002 / /, Ryby katedrál/Petrov 2002/, Letenka do noci / Petrov 2003/ a další Bílek P.A: Generace osamělých běžců / Čs, spisovatel 1991/ Kožmín,Zd. Trávníček, Jiří: Na tvrdém loži z psího vína, Jota Brno 1998 Machala, Lub.:Průvodce po nových jménech české poezie a prózy,1996, Rubico, Olomouc Trávníček, Jiří: Za časem a pod dějinami Tvar 1996/ č.15-17 Panorama české literatury / L-Machala – E.Petrů/ , Rubico Olomouc 1994/ doplňované dotisky/
K jednotlivým autorům: in : HOST 1990 -…, Revolver Revue 1990 - … , Souvislosti 1991 -… Tvar - literární obtýdeník / 1991- … Literární noviny 1989 - … Týdeník A 2 / 2005 …/
Internetové antologie / Vrh křídel aj /, internetové literární servery / pismak.cz, Litera.cz, Saspis. cz aj
Básnické sbírky autorů inspirativních poetik / viz Tématické okruhy/

Tvůrčí psaní / kombinované studium /
Seminář PhDr. Miroslava Kováříka:

Svět poezie
Charakteristika kurzu: Smyslem semináře je především projekce inspirativní role poezie jako zvláštního způsobu vnímání světa, estetické transformace reality, jednoty imaginativní, jazykové i kompoziční výpovědi. Na příkladech vybraných poetik lze demonstrovat i vývoj české poezie posledního půlstoletí včetně nástupů jednotlivých generačních vln od 60.let po dnešek. V seminárním kurzu bude věnována pozornost současné nejmladší básnické produkci/ např. z nabídek jednotlivých autorů pro rozhlasový týdeník Zelené peří, ale i z internetových stránek literárních serverů / formou lektorování a redakce básnických textů / také jako předpokladu budoucí eventuální mediální praxe /.V každém semestru jeden rozborový seminář básnické sbírky nebo kolekce textů za účasti autora.
Tématické okruhy:
Interpretace poezie jako pojem / četba textu poezie z hlediska literárně-kritických normativů a kvality básnického jazyka / Intertextualita a kontextualita básnického textu Inspirativní poetiky v moderní světové v české poezii
.Pojem „mladá poezie“ v literárně historickém kontextu – modeloví autoři, lyrický subjekt a lyrický hrdina
Freestylové směry v současné poezii a její interpretaci /fyzické básnictví, rap, slam-poetry aj /
Požadavky pro získání atestace:Aktivní účast v semináři, kritické zhodnocení vybrané básnické kolekce formou písemné recenze


zelene_peri
Jedna z mála programových položek celého Českého rozhlasu, kterou si píší sami posluchači
více >


PhDr. Miroslav Kovářík
- pedagogické aktivity
více >

 
 
 
Foto archiv a AYYA
     

© 2010